תקנון

מדיניות ביטולים והחזרים

אין החזרות של מוצרים מתצוגה

אין אפשרות להחזיר דשא סינטטי

אין אפשרות להחזיר מוצר שנחתך/הותאם אישית ללקוח

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שאינם באריזתם המקורית

לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב

בהחזרת מוצרי חיפוי קרקע - הלקוח יחוייב בעלות מלאה של ההובלה, הלוך ושוב

אין אחריות על בדים, ריפודים וכריות. במעמד הרכישה בדי, ריפודי ו/או כריות המוצרים יבדקו לודא שהכל תקין, לשביעות רצון הלקוח.

לבירורים בעניין ביטולים/החזרים, חייגו 077-231-6660 או כתבו לנו ל- shivook3000@gmail.com.כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, הדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כמור.

נוסף על כך, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר


אחריות מוצרים

מוצרים וכל עבודה הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המוצרף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו, פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש או משומש בהתאם לשיקול דעתי הבלעדי של חברת שיווק ישיר.

הובצות המשלוח של פריט בלתי תקין יחולו על הלקוח - החזרתו אל הלקוח לא תחיוב בדמי משלוח

המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי התא ו/או מי מטעמם בקשר לכך


שונות

האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא (AS IS) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידם של מפעילי האתר. האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק.

נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את חברת שיווק ישיר מוצרים לבית ולגן בע"מ. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים, הינם רכושו של מפעיל האתר - שיווק ישיר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, הטקסטים המופיעים בו וכל מידע דיגיטלי אחר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן חברת שיווק ישיר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מפעם לפעם.


בברכת קניה מהנה ומוצלחת,

חברת שיווק ישיר מוצרים לבית ולגן בע"מ

מושב גבעת כח, שדרות השלום 84

כרטיסים נתמכים
תשלום מאובטח